Links

Branche organisaties

AVIH/Algemene Vereniging Inlands Hout
Bosschap
Bouwend Nederland
CBM, Centrale Bond van Meubelfabrikanten
Dufex, exportvereniging van Nederlandse meubelindustrie
EPV, Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging
EVO
FND/Federatie Nederlandse Deurenindustrie
GND/Stichting Garantie Deuren
HIBIN/Ver. van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland
KNBV, Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging
NATA/Nederlandse Vereniging van Houtagenten
NBvT/Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten
NEHOSOC/Nederlandse Vereniging van Houtsoortenverzamelaars
NPF/Nederlandse Parket Federatie
NVB/vereniging van projectontwikkelaars en bouwondernemers
NVTB/Ned. Vereniging van Toeleveranciers aan de Bouw
VHC/Vereniging van Houtconstructeurs
VHC/Vereniging van Hout Constructeurs
VHN/Verduurzaamd Hout Nederland
VHSB/Vereniging van Houtskeletbouwers
Vimhout/Vereniging van Importeurs van en Handelaren in Houtbewerkingsmachines
VNP, Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken
VPL, Vereniging Parketvloeren Leveranciers
VVNH/Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen
VVNH/Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen
VVVF/Vereniging Van Verf- en drukinktFabrikanten

Overige organisaties

ADL Trainingen
Alterra
Arbeidsinspectie
Bosdata
Bosschap
CBI/Centrum Bevordering Import uit Ontwikkelingslanden
Centrum Hout
Centrum Hout
CNV Hout en Bouw
Control Union Certifications (v/h SKAL)
COT, Centrum voor Onderzoek en Technisch advies
Face the Future (bosprojecten)
FNV, Bouw- en Houtbond
Fontys PTH-contract, High Tech Centrum Houtbewerking
FSC Nederland
GND, St. Garantie Deuren
Greenpeace Nederland
Groene Takken
Helicon Opleidingen MBO
HMC, MBO-vakschool voor hout, meubel en interieur
HMC Cursus en Training
Houtcirkel, Stichting (bijscholing)
Houtopleidingscentrum (HOC)
Houtrijk, Stichting
IBN-DLO/Instituut voor Bos en Natuuronderhoud
IPC Groene Ruimte
Keurhout
KIWA Nederland
Leerwerkplaats Houthandel
MTCC Nederland (Malaysian Timber Certification Council)
Nationaal Dubo Centrum
Natuur en Milieu
NEN Bouw
NEHOSOC, Ned. vereniging van houtsoortenverzamelaars
NEN-Bouw, Nederlands Normalisatie-instituut
NIBE, Ned. Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie
Nordic Timber Council (NTC)
NVTB, Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen
OBD Opleidingen
PEFC Nederland
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), Beheerinstituut
Raad van Arbitrage voor de Bouw, Stichting
SCS Benelux
SGS Nederland
SH&M, Kenniscentrum
SHR (onderzoek producten en materialen)
SSWM (Stichting Scholing en Werkgelegenheid Meubel)
SSWM (Stichting Scholing en Werkgelegenheid Meubel)
SSWT (Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie)
Staatsbosbeheer, Productgroep Hout
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)
Stichting Bouwresearch (SBR)
Stichting Ecohout
Stichting Erkend Groen
Stichting FACE
Stichting Garantie Deuren (GND)
Stichting Garantiefonds Industriƫle Producten (GIP)
Stichting Garantie Timmerwerk (SGT)
Stichting Hout & Meubel (SH&M)
Stichting Keuringsbureau Hout (SKH)
Stichting Kringloop Hout
Stichting Markering Houten Verpakkingen (SMHV)
Stichting Milieukeur
Stichting Populier
Stichting Probos
Stichting Robinia, stimulering Europees Kwaliteitshout
Stichting Samenwerkingsverband Houtindustrie Midden-Nederland
Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie
Stichting Sociaal Fonds Houtverwerkende Industrie
Stichting VIBA Expo/SVE
Stichting Vormgeving in Hout
Technopark Educatie
TNO Bouw en Ondergrond
TPAC/Toetsingscommissie Inkoop Hout
Tropenbos International
TU Delft, Houtconstructies & Houttechnologie
TU Eindhoven, Faculteit Bouwkunde
Unie van Bosgroepen
Vereniging Tropische Bossen (VTB)
Vormgeving in Hout, Stichting
Wereld Natuur Fonds/WNF/WWF-NL