Wet kwaliteitsborging vraag om goede voorbereiding

Alle gebouwen, ook niet vergunningsplichtig, vallen onder de nieuwe Wet Kwaliteitsborging, dus ook de blokhut, schuur en het fietsenhok. (foto: Elsemargriet via Pixabay)

WAGENINGEN – Op 1 januari 2022 treedt de Wet Kwaliteitsborging in werking. Het doel van deze nieuwe wet is meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. Het huidige bouwbesluit wordt opgenomen in de Wkb. Alle gebouwen, ook niet vergunningsplichtig, vallen hieronder (van blokhut, schuur, fietsenhok tot grote woning en alles ertussenin).

Een grote verandering is dat de aannemer hoofdverantwoordelijke wordt van het bouwwerk. De opdrachtgever van het bouwwerk (bijv. de consument) kan terugvallen op de aansprakelijkheid van de aannemer. Om de eisen ten aanzien van het product te kunnen waarborgen zal de aannemer zijn leveranciers (bijv. de houthandelaren) verzoeken om bewijslast te gaan aanleveren dat aantoont dat wat zij geleverd hebben aan de gestelde eisen voldoet. Dit bewijslast zal de aannemer archiveren in zijn opleverdossier. Dit proces wordt gecontroleerd door de kwaliteitsborger.

Deze kwaliteitsborger zal met name het dossier controleren en dan is het hebben van onder andere de prestatieverklaring op het toegepaste materiaal een makkelijk te controleren punt. Fabrikanten/producenten zijn verplicht om hun houtgerelateerde producten te voorzien van een CE-markering met de daarbij behorende prestatieverklaring. Handelaren dienen deze prestatieverklaringen door te zetten naar de klanten aan wie geleverd wordt. Als handelaar is het niet van belang of de leverancier uit Europa komt of niet. Alle producten die op Europese markt verhandeld worden moeten hieraan voldoen.

Nadere informatie: www.evanbuytendijk.nl

DELEN