Trekpaarden in het hedendaags bos- en natuurbeheer

Ook in dit duingebied met steile hellingen bieden paarden uitkomst.

AARLANDERVEEN – Paard aan ’t Werk werkt sinds meer dan 10 jaar op professionele basis met trekpaarden voor het uitslepen van hout en het verwijderen van ongewenste opslag zoals vogelkers en vliegden. “Wij werken in opdracht van gemeentes, groenaannemers en landgoedeigenaren”, aldus initiatiefnemer Ron Le Poole.

De voordelen van het werken met trekpaarden komen vooral tot hun recht in kleinschalige projecten: zo is er geen beschadiging van blijvende opstanden en kan ook in moeilijk toegankelijke terreinen worden geoogst. Daarnaast is er geen structuurbederf door bodemverdichting. Bovendien is het werken met paarden, met name bij kleinschalige projecten, concurrerend dankzij de wendbaarheid van paarden. “En”, vervolgt Le Poole: “het paard is een duurzame energiebron, zonder CO2-uitstoot. Door gebruik te maken van paardenkracht kunnen we goed inspelen op de nieuwe inzichten inzake bosbeheer, waarbij de dunningspaden op 40 meter onderlinge afstand moeten liggen. Bij deze afstanden kan met paarden worden voorgeconcentreerd tot binnen het bereik van de harvester, zodat er niet meer door machines in de vakken hoeft worden gereden.”

Opslag van vliegdennen verwijderen

Begin maart was Paard aan ’t werk actief op het Roozendaalse Veld, een aaneengesloten heidegebied van ruim 500 hectare, beheerd door de gemeente Rheden. “Evenals in voorgaande jaren was ons verzocht om in aangewezen gedeeltes van de heide de opslag van den en berken te vellen en deze vervolgens met paard naar voor de versnipperaar toegankelijke paden te slepen. Door dit werk regelmatig uit te voeren groeit de heide niet dicht en blijven de fraaie vergezichten behouden. Het sparen van de kwetsbare heidevegetatie en de publieksvriendelijkheid is voor de gemeente Rheden het belangrijkste motief om paarden in te zetten.”

Paard aan het Werk in Haagse parken

“Als onderdeel van een 3-jarig contract werd Paard aan ’t werk ook dit jaar ingehuurd om in de Haagse parken en landgoederen het dunningshout uit te slepen. De gemeente Den Haag heeft in haar groenbestek opgenomen dat het hout uitsluitend met paardenkracht wordt uitgesleept. “In de relatief kleine vakken met veelal kwetsbare vegetatie kan een paard dankzij de grote wendbaarheid zeer effectief werken, zonder enige schade aan bodem en opstanden. Bovendien is het paard een duurzame krachtbron en vooral uiterst publieksvriendelijk, argumenten die bij de gemeente zwaar wegen”, aldus Le Poole. In Den Haag vinden we een grote verscheidenheid aan parken, variërend van duingebieden met steile hellingen tot zeer oude landgoederen zoals Meer en Bos en het bekende Clingendael. “Op deze landgoederen vinden we vaak waterpartijen, groepen Rhododendrons en smalle voetpaden met een kwetsbare halfverharding . Uitslepen met machines zonder schade aan te richten is hier vrijwel onmogelijk, paardenkracht is hier bij uitstek een effectief alternatief.
Zoals we wel vaker meemaken was de beschikbare tijd om de klus te klaren nogal beperkt, maar door drie paarden in te zetten konden alle acht parken ruim binnen de gestelde tijd worden opgeleverd.”

www.paardaanhetwerk.nl

DELEN