PEFC en FSC zoeken toenadering

De middag werd afgesloten met een discussie tussen Liesbeth Gort van FSC Nederland en Maarten Willemen van PEFC Nederland.

DRIEBERGEN – Het bos en certificering stonden centraal tijdens de Jaarbijeenkomst van PEFC in Driebergen op donderdag 1 november. Eén van de onderdelen van de bijeenkomst: de openbare discussie tussen Liesbeth Gort, directeur FSC Nederland en Maarten Willemen, de kersverse voorzitter van PEFC Nederland.

In het verleden was vaak sprake van een zekere animositeit tussen de beide organisaties die elkaar vaker als concurrent zagen dan als organisaties die samen een hoger liggend doel nastreven, namelijk duurzaam bosbeheer. Tijdens het welkom aan het begin van de middag gaf Maarten Willemen, voorzitter PEFC Nederland, aan dat de unieke openbare discussie met Liesbeth Gort van FSC Nederland niet direct tot antwoorden zou leiden. Wél dat het een signaal is dat zowel FSC als PEFC pal voor de bossen staan en dat beide de ambitie hebben om het niveau van máár 10 procent gecertificeerde bossen wereldwijd te laten stijgen.

Praktische oplossingen

Dit kan in gang gezet worden door certificering te relateren aan klimaatambities en aan circulair ondernemen. Waarbij FSC en PEFC samen met de houtsector het gebruik van duurzaam hout promoten en het duurzaam inkopen door zowel publieke als private organisaties stimuleren. Voor de Nederlandse markt wordt op dit moment gezocht naar praktische oplossingen door de teams van beide kantoren, onder andere voor het mengen van duurzaam hout van beide keurmerken. Ook bij dit onderdeel van het programma was de interactie met het publiek goed. De vragen, suggesties en tips vanuit het publiek werden genoteerd om mee te nemen. Gort en Willemen, gaven tijdens hun presentatie duidelijk aan wat de ambities zijn van de Nederlandse kantoren van FSC en PEFC en dat zij zich samen hard zullen maken om te zoeken naar oplossingen en deze voor te leggen bij de internationale kantoren van beide organisaties.

DELEN