Fonds werkgelegenheid in bos- en natuursector

Financiering heeft betrekking op de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers en toegang tot de arbeidsmarkt. (Foto: BBA-Wageningen, 2021)

APELDOORN – Begin dit jaar is het Fonds Stichting Boswerk opengesteld. In het Fonds is het batig saldo van de ontbonden Stichting Boswerk ondergebracht. Dit tegoed wordt aangewend ter bevordering van een structureel gezonde werkgelegenheidssituatie ten behoeve van de instandhouding van bos en landschap.

Het Fonds kan vanuit de bos- en natuursector geïnitieerde kleinschalige projecten meefinancieren die voldoen aan de doelstelling van de voormalige Stichting. Het gaat om verbetering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers en toegang tot de arbeidsmarkt. Uiteraard spelen daarbij de werkgevers een belangrijke rol.

Welk soort projecten?

Gedacht wordt aan projecten die bijvoorbeeld liggen in de sfeer van het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van werknemers bij kleine werkgevers en het bevorderen van scholing en ontwikkeling. Ook het verbeteren van communicatie en goed werkgeverschap komt in aanmerking, evenals het bevorderen van stageplaatsen en – begeleiding (aandacht voor leermomenten). Ook bedrijven die gelegenheid creëren voor het opdoen van werkervaring door jongeren en andere groepen die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben., kunnen een aanvraag indienen. Ook initiatieven die de arbeidsomstandigheden voor geïsoleerde arbeid in bos en natuur (veiliger alleen aan het werk/contact met de ‘buitenwereld’) bevorderen, komen in aanmerking.

Indienen bijdrage-aanvraag

Vanaf 1 april tot en met 29 april 2021 kunnen aanvragen voor bijdragen uit het Fonds worden ingediend.

Nadere informatie: fonds.stichtingboswerk@outlook.com

DELEN