Europese norm voor beschermende kleding tegen teken in de maak

DELFT – Bescherming tegen infectieziekten is van groot belang blijkt eens te meer in deze periode. Beschermende kleden tegen door teken overdraagbare ziekten kan op verschillende manieren, maar een van de meest effectieve methodes is het dragen van kleding die industrieel behandeld is met het de werkzame stof permethrin. Voor deze kleding is momenteel een Europese norm in de maak, hoe staat het met de ontwikkelingen op dit gebied?

Kleding die industrieel behandeld is met de werkzame stof permethrin kan tot 99 procent bescherming bieden tegen tekenbeten, mits de kleding de juiste eisen voldoet en op de juiste manier gebruikt wordt. Deze eisen worden momenteel vastgelegd in een Europese norm.

Normeringstraject

In 2018 werd NEN 8333 gepubliceerd, waarin in de Nederlands – Belgische context afspraken staan vastgelegd over kwaliteit en veiligheid van kleding die industrieel behandeld is met permethrin. Deze norm werd onder begeleiding van NEN samengesteld door een multidisciplinaire werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van onder andere de preventie- kleding- en Arbosectoren en Defensie.
De kleding is een persoonlijk beschermingsmiddel en moet daarmee aan de Europese verordening 2016/425 voldoen. Vanuit werkgroep en het werkveld waarin de kleding wordt toegepast kwam dan ook de wens naar voren de norm ook overeenstemming met de PBM-verordening aan te tonen, daarom werd een ontwikkelingstraject voor een Europese geharmoniseerde norm gestart.

Consensus

Het normontwerp prEN 17487 werd dit voorjaar gepubliceerd. Uit de Europese stemming werd op enkele procenten na net geen positief advies behaald. Alle commentaren van zowel de harmonisatie consultant (en de afgevaardigden van de Europese normeringsinstituten werden gecombineerd in een commentaartabel. De werkgroep wist consensus bereiken en de commentaren naar tevredenheid te behandelen.

Technische uitdaging

Wat opvalt gedurende het gehele normeringsproces is dat herhaaldelijk dezelfde vragen moeten worden beantwoord naarmate nieuwe partijen betrokken raken bij het traject. Vaak gaan deze vragen over aspecten zoals gezondheid in milieu. Maar er zijn ook technisch inhoudelijke commentaren over de norm ingediend. Hierbij draait het voornamelijk over testprotocollen: hoe worden bijvoorbeeld voor de verschillende bestaande textieltypes en fabrieksmatige permethrinverwerkingen representatieve monsters genomen? Is het mogelijk om een test te ontwikkelen waarin de hoeveelheid permethrin die vanuit textiel de huid penetreert wordt gemeten?

Hoe verder?

Binnen de werkgroep is de wens voor een breed gedragen norm en dus wordt een ‘second enquiry’ aangevraagd, waarmee ook meer mogelijkheden bestaan om de aanpassingen door te voeren. Hiermee zal de Europese geharmoniseerde norm naar verwachting in 2021 gereed komen.

DELEN