Beheerdersdag 2021: nog eenmaal digitaal

Net als vorig jaar vindt ook de 2021-editie van de Beheerdersdag plaats in digitale vorm.

EDE – Wat gebeurt er op het gebied van houtbouw en hoe zorgen we voor voldoende geschikt hout? Hoe maken we het beheer in overgangsgebieden tot een succes? Hoe gaan we om met ‘nieuwe’ zoogdieren zoals de wasbeer en goudjakhals? Deze en meer onderwerpen komen aan bod tijdens de dertiende editie van de Beheerdersdag: een digitale kennisochtend deze keer, vol actualiteit voor beheerders van bos, natuur en landschap.

De online editie van de Beheerdersdag vindt plaats op vrijdagochtend 24 september (10:00 – 13:00 uur) en bestaat uit een plenair programma en parallelle sessies. Deze worden gestreamd op drie plekken op de website. De deelnemers kunnen hun vragen aan de sprekers stellen via AhaSlides op hun telefoon. Alle presentaties zijn later terug te kijken via YouTube. De dag wordt weer afgesloten met de Beheerdersdag Quiz.

Het programma

Op het programma staan acht inhoudelijke onderwerpen. Hieronder een beknopte weergave.
Uitvoering van de Bossenstrategie in de praktijk
Bart Krol voelt Marianne van der Veen (Projectleider Uitvoering Bossenstrategie) en Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer) aan de tand over de haalbaarheid van en de mogelijkheden die de Bossenstrategie biedt voor eigenaren en beheerders.

Nieuwe zoogdieren: lust of last?

Glenn Lelieveld (Zoogdiervereniging) vertelt over de spagaat tussen ecologie, maatschappij en het juridische verhaal bij de komst van nieuwe soorten zoals goudjakhals, wasbeer en wasbeerhond in Nederland.

Hebben we genoeg plantsoen?

Welke soorten plantsoen zijn populair en hoe zorgen we ervoor dat er genoeg geschikt plantsoen beschikbaar is? Andre Wijnstra (Boomkwekerij Kloosterhuis/ Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen) vertelt.

De toekomst van houtbouw

Eric de Munck (Centrum Hout) vertelt over houtbouw: wat is nodig om deze manier van bouwen een vlucht te geven? En hoe zorgen we als bosbeheerders voor voldoende geschikt hout?

Kansen in overgangsgebieden

Om natuur in Nederland duurzaam te kunnen beheren moeten we verder kijken dan de grenzen van de natuurgebieden. Vaak gaat het om boerenland. Evelien Verbij (BoerenNatuur) en Fen van Rossum (Natuurmonumenten) vertellen over de uitdagingen bij beheer van overgangsgebieden.

Insectvriendelijk beheer in agrarisch gebied

Anthonie Stip (Vlinderstichting) laat zien hoe je samen met boeren kunt zorgen voor meer biodiversiteit in agrarisch gebied: van aangepast maaibeheer tot gezamenlijke vlindertellingen.

Natuurbrandbeheersing in een veranderend klimaat

Natuurbeheerders moeten hun natuurgebieden de komende jaren weerbaarder maken tegen de risico’s van onbeheersbare natuurbranden. Jelmer Dam (Instituut Fysieke Veiligheid) toont praktijkvoorbeelden en vertelt over de ambities en toekomstplannen rond het landelijk specialisme Natuurbrandbeheersing.

Van zandbak naar levend strand (het Groene Strand)

Hoe werken beheerders, eigenaren en vrijwilligers samen om ook buiten natuurgebieden, natuur weer haar plek terug geven op het strand? Paul Verhoeff (Het Zeeuwse Landschap) en Chris Vreugdenhil (LandschappenNL) vertellen.

Aanmelden

Aanmelden kan via de aanmeldpagina op Beheerdersdag.nl. De organisatie mailt dan voorafgaand meer informatie over het programma, de locatie van de livestreams en een instructie om vragen te stellen.
Na aanmelden is er een optie om een vrijwillige bijdrage (a €10,00) te geven, als tegemoetkoming in de kosten voor inzetten van apparatuur, technici, etc. Deelnemen is gratis.

De organisatie van de Beheerdersdag is in handen van de Bosgroepen en de VBNE, in samenwerking met: LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, FPG, OBN, de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Probos, de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Colland, Natuurnetwerk Gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf.

DELEN