Colofon

De Houtkrant is een uitgave van S-media en wordt 4 keer per jaar in een oplage van 5.000 exemplaren verstuurd.

Abonnement € 22,00 per jaar (excl.).


Uitgever
Joop Schuurman


Advertentie verkoop
S-media
Joop Schuurman
Postbus 2120
7302 EM Apeldoorn
tel. 055 – 360 43 43
fax 055 – 360 65 53
e-mail: debosbouw@kpnmail.nl

Redactie
Uitgeverij Gelderland
Gerrit Tenkink
Postbus 334
8160 AH Epe
tel. 0578 – 62 90 61
fax 0578 – 62 73 92
e-mail: gerrit@uitgeverijgelderland.nl


Vormgeving

APR Groep bv
Postbus 2696
3800 GE Amersfoort

Druk
Nieuwsdruk Nederland

Retouren de Houtkrant
Postbus 2120
7323 PW Apeldoorn


Adreswijzigingen
e-mail: debosbouw@kpnmail.nl