Nieuwe Nederlandse bosstandaard

WAGENINGEN – De Algemene Ledenvergadering van PEFC heeft de nieuwe Nederlandse bosstandaard goedgekeurd. Bijzonder is dat er in de standaard voor het eerst aandacht wordt besteed aan bomen buiten het bos. Nederland is een van de eerste landen ter wereld waar de nieuwe lokale PEFC-standaard met bomen buiten het bos is vastgesteld.

De afgelopen maanden vormde een groep zeer betrokken belanghebbenden onder leiding van Albert Schimmelpenninck een zogeheten Forum, dat heeft gewerkt aan de vernieuwde bosstandaard. Het Forum wil uiteindelijk dat meer Nederlandse boseigenaren gebruik gaan maken van de bosstandaard, om daarmee hun bosbeheer te laten certificeren door een onafhankelijke certificeerder.

Vastleggen CO2

De nieuwe bosstandaard omvat de regels waar een boseigenaar zich aan moet houden om in aanmerking te komen voor PEFC-certificering. Het uitgangspunt is: wat bos is, moet bos blijven. En dus is er onder meer vastgelegd hoeveel er mag worden geoogst, dat er moeten worden gestreefd naar een gemengd bos, dat verjonging moet worden bevorderd, natuurlijk of door herplant en dat er een minimale hoeveelheid dode bomen (staand en liggend) in het bos aanwezig moet zijn. Daarnaast is er in de nieuwe standaard nog meer aandacht voor het vastleggen van CO2 in bossen, zowel boven als onder de grond. PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) Nederland heeft in de nieuwe bosstandaard voor het eerst ook de mogelijkheid opgenomen om bomen buiten het bos te laten certificeren. Met name gemeenten en bedrijven in de agrarische sector bezitten veel bomen die niet in een bos staan, maar wel duurzaam kunnen worden beheerd.
Voorzitter Maarten Willemen van PEFC Nederland: “Het Forum is er heel goed in geslaagd om een stevige bosstandaard op te stellen, zonder onnodige administratieve poespas. Alle betrokken partijen hebben de afgelopen maanden op een zeer constructieve manier met elkaar samengewerkt, met deze nieuwe standaard als prachtig eindresultaat.”

Consultatieronde

Nu de bosstandaard door de Algemene Ledenvergadering van PEFC Nederland is goedgekeurd, volgen nog toetsing door onafhankelijke deskundigen en een internationale publieke consultatieronde. Tijdens deze consultatieronde mag iedereen die dat maar wil zijn of haar mening geven over de standaard en suggesties doen voor eventuele verbeteringen. Nadat de bosstandaard deze toetsingen heeft doorstaan wordt hij ter vaststelling voorgelegd aan de internationale General Assembly van PEFC. Daarna treedt de nieuwe bosstandaard in werking.

DELEN