Gezamenlijke aanvraag subsidie Versneld Natuurherstel ingediend

EDE – Eind vorig jaar heeft het Ministerie van LNV de subsidieregeling Versneld Natuurherstel gepubliceerd. Met deze regeling wordt uitvoering gegeven aan de toezeggingen van het kabinet om, door middel van versneld natuurherstel en -verbetering, uit de stikstofproblematiek te raken. Hiermee geeft het kabinet een eenmalige impuls van 125 miljoen euro die vooruitloopt op het Programma Natuur waarbij aanvullend langjarig 300 miljoen euro wordt vrijgemaakt. Bosgroep Midden Nederland heeft afgelopen maand voor 101 leden een aanvraag ingediend bij het ministerie van LNV, ter waarde van ruim 6 miljoen euro. De aanvraag is gericht op bosrevitalisatie. Ook Bosgroep Noord-Oost Nederland heeft afgelopen maand voor een aantal leden een aanvraag ingediend bij het ministerie van LNV. Binnenkort volgt meer informatie over de tweede tranche onder de LNV-regeling en nieuwe regelingen vanuit het Programma Natuur.

DELEN